Berghälls bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Berghälls bibliotek
Femte linjen 11
00530 Kallio
Helsingfors
Berghälls bibliotek
PB 53455
00099 HELSINGFORS STAD
xnyyvba_xvewnfgb#ury.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Skön- och facklitteratur, informationstjänst 09 3108 5053
Barn, musik 09 3108 5753
Erna Marttila, Kirjastonjohtaja. Mediayhteydet. (09) 310 856 53 erna.marttila@hel.fi
Pirhonen, Taina. Servicechef (09) 3108 5952, taina.pirhonen@hel.fi
Riiheläinen, Kalle. Serviceförman 09 3108 5848
Kontaktuppgifter för daghemmet (09) 3108 5753 kallionsatutunnit@hel.fi
Kontaktuppgifter för skolor (09) 3108 5753 helen.saari@hel.fi
Yhteydenotot: keskiasteen oppilaitokset (09)310 85 053 maria.kotila@hel.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Erna Marttila rean.zneggvyn#ury.sv 09 3108 5653
Taina Pirhonen gnvan.cveubara#ury.sv
Kalle Riiheläinen xnyyr.evvurynvara#ury.sv 09 3108 5848