Gamlas bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Gamlas bibliotek
Klarinettvägen 5
00420 Helsingfors
Gamlas bibliotek
PB 42455
00099 HELSINGFORS STAD
xnaaryznra_xvewnfgb#ury.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
lånetjänst 09 3108 5942
kouluyhteistyö: erikoiskirjastonhoitaja Outi Gottvalles 09 3108 5042
päiväkotiyhteistyö: kirjastovirkailija Valto Vuorio 09 3108 5042
asiakaspalvelu 09-3108 5042
kirjastonjohtaja Heini Oikkonen-Kerman 040 6589 169, heini.oikkonen-kerman@hel.fi