Kasbergets bibliotek

Klicka på länken för att få mer information om tjänsten

Apparat 10 tjänster

Tjänst 11 tjänster

 • Ingen ytterligare information

  Urval brädspel för alla åldrar som lånas ut eller som kan spelas i biblioteket. Lånetid 2 veckor.

 • Ingen ytterligare information

  Hjälp med bibliotekets eller dina egna apparater (dator, mobiltelefon eller surfplatta) samt elektronisk ärendehantering.

 • Ingen ytterligare information

  Ingen ytterligare information

 • Ingen ytterligare information

  Att returnera material via returneringsluckan sker på eget ansvar. Om du returnerar materialet i luckan då biblioteket är stängt får du inget kvitto eftersom materialet inte registreras som återlämnat i bibliotekssystemet. Personalen registrerar det först då biblioteket öppnar nästa gång. Förseningsavgifterna räknas till dess att personalen registrerat att materialet återlämnats.

 • Ingen ytterligare information

  Ingen kontant betalning.

 • Talböckerna i Celia-biblioteket är avsedda för personer som på grund av olika orsaker har svårt att läsa tryckta böcker. Som nätkund kan du med en egen apparat lyssna på vilken som helst av de 40 000 talböckerna i biblioteket. Som kund i CD-klubben får du talböcker hem till dig varje månad. Identitetsbevis med bild behövs för registrering. Barn under 15 år behöver en ansvarig kontaktperson.

  Mer information: Celia.fi

 • Ingen ytterligare information

  Vid kunddatorerna kan man själv skriva ut utskrifter. 

 • Ingen ytterligare information

  Helsingfors stads avgiftsfria Stadinetti finns till alla kunders förfogande.

 • Ingen ytterligare information

  En bytesstation för kundernas egna böcker. Donera högst fem (5) böcker åt gången. 

 • Säsongs biljetter för Roihuttaret
 • Regnbågshyllan förbättrar tillgängligheten och likabehandlingen av LGBTQIA*-material i biblioteket. Bibliotekets anställda väljer material för vuxna, ungdomar och barn till regnbågshyllan, där man beskriver sexuella minoriteters och könsminoriteters liv samt regnbågskultur huvudsakligen genom positiv representation. Homo- och transfobiskt material hör inte hemma i regnbågshyllan. Regnbågshyllor finns i flera Helmet-bibliotek och allt material i dem kan reserveras och lånas enligt Helmet-bruksreglerna. Materialet som placerats i Helsingfors stadsbiblioteks regnbågshyllor hittar du i Helmet-databasen med sökningen ”sateenkaarihylly”.