Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Bibliotek 10
Elielplatsen 2 G
00100 Helsingfors
Bibliotek 10
PB 10455
00099 HELSINGFORS STAD
kirjasto10@hel.fi

Telefonnummer

Avdelning Nummer
lånetjänst och kunddatorer 09 3108 5000
informationsstjänst 09 3108 5703
fax 09 3108 5700
avdelningschef Kari Lämsä 050 304 6069
servicechef Tia Jokinen 050 541 3212
serviceansvarig Lotta Muurinen 040 170 9175
Cityverkstaden 09 3108 5900
evenemang och utställningar kirjasto10@hel.fi
Kundtjänst 09 3108 5000

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Kari Lämsä