Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Cityverkstaden
Elielinaukio 2 G (Bibliotek 10)
00100 Helsingfors
Cityverkstaden
PB 4200
00099 HELSINGFORS STAD
xnhchaxvirefgnf#ynfvcnyngfv.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
informationstjänst, laptopdoktor och kurser 09 3108 5900

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Kari Lämsä xnev.ynzfn#ury.sv 09 3102 9780