Konstuniversitetets Campusbiblioteket i Sörnäs

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Konstuniversitetets Campusbiblioteket i Sörnäs
Aspnäsgatan 6
00530 Helsingfors
Konstuniversitetets Campusbiblioteket i Sörnäs
PB 20
00097 KONSTUNIVERSITETET
yvo.fbeanvara#havnegf.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Kundtjänst 040 079 2096
uusi sähköpostiosoite lib.sornainen@uniarts.fi