Finlands kommunförbund, Bibliotek-informationstjänst

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Finlands kommunförbund, Bibliotek-informationstjänst
Andra linjen 14, Kommunernas hus, 1. vån. 00530
00530 Kallio
Helsingfors
Finlands kommunförbund, Bibliotek-informationstjänst
PB 200
00101 HELSINGFORS
xvewnfgb#xhagnyvvggb.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Telefon 09 771 2194