Biblioteket vid Gustafsgårds åldringscentral

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Biblioteket vid Gustafsgårds åldringscentral
Åldermansvägen 32, byggnad E
00620 Oulunkylä
Helsingfors
Biblioteket vid Gustafsgårds åldringscentral
PB 25402
00099 HELSINGFORS STAD
whunav.lyvfryn#ury.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
kundtjänst 09 3108 6910

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Juhani Yliselä whunav.lyvfryn#ury.sv 040 648 2705