Kvarnbäckens mediebibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Kvarnbäckens mediebibliotek
Kvarnögsgränden 2
00920 Helsingfors
Kvarnbäckens mediebibliotek
PB 92455
00099 HELSINGFORS STAD
zlyylcheba_zrqvnxvewnfgb#ury.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
kundtjänst 09 3108 5092
Oletussähköposti myllypuron_mediakirjasto@hel.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Kurt Hirn xheg.uvea#ury.sv 09 3108 5690