Lillhoplax barnbibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Lillhoplax barnbibliotek
Tilkgatan 19
00300 Helsingfors
Lillhoplax barnbibliotek
PB 30455
00099 HELSINGFORS STAD
cvxxhuhbcnynuqra_xvewnfgb#ury.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
kundtjänst 09 3108 0377
Oletussähköposti pikkuhuopalahden_kirjasto@hel.fi