Information om byggnaden

Grundat år
1946
Byggnad
Tapanila Sport Center
Byggt
1961