Mosabacka bibliotek

Klicka på länken för att få mer information om tjänsten

Apparat 7 tjänster

Tjänst 8 tjänster

 • Ingen ytterligare information

  Urval brädspel för alla åldrar som lånas ut eller som kan spelas i biblioteket.

 • Digistöd
 • Ingen ytterligare information

  Ingen ytterligare information
 • Ingen ytterligare information

  Att returnera material via returneringsluckan sker på eget ansvar. Om du returnerar materialet i luckan då biblioteket är stängt får du inget kvitto eftersom materialet inte registreras som återlämnat i bibliotekssystemet. Personalen registrerar det först då biblioteket öppnar nästa gång. Förseningsavgifterna räknas till dess att personalen registrerat att materialet återlämnats.

 • Ingen ytterligare information

  Ingen ytterligare information
 • Ingen ytterligare information

  Customers have the use of Stadinetti, a free-of-charge wireless network provided by the City of Helsinki.

 • Ingen ytterligare information

  Kunderna kan byta ut sina egna böcker.

 • Regnbågshyllan förbättrar tillgängligheten och likabehandlingen av LGBTQIA*-material i biblioteket. Bibliotekets anställda väljer material för vuxna, ungdomar och barn till regnbågshyllan, där man beskriver sexuella minoriteters och könsminoriteters liv samt regnbågskultur huvudsakligen genom positiv representation. Homo- och transfobiskt material hör inte hemma i regnbågshyllan. Regnbågshyllor finns i flera Helmet-bibliotek och allt material i dem kan reserveras och lånas enligt Helmet-bruksreglerna. Materialet som placerats i Helsingfors stadsbiblioteks regnbågshyllor hittar du i Helmet-databasen med sökningen ”sateenkaarihylly”.