Munksnäs bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Munksnäs bibliotek
Rievägen 22
00330 Helsingfors
Munksnäs bibliotek
PB 33455
00099 HELSINGFORS STAD
zhaxxvavrzra_xvewnfgb#ury.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Bibliotekschef Lauriina Vilkkonen (Munksnäs, Södra Haga, Norra Haga) 050 370 2973
Kundtjänst 09 3108 5033
Kontaktperson för skolor (på finska): tuija.lassila(at)hel.fi 09 3108 5033
Kontaktperson för daghem (på finska): marjut.petroff(at)hel.fi 09 3108 5033
Kontaktperson för skolor och daghem( på ryska): natalia.essina(at)hel.fi 040 182 6901
e-post munkkiniemen_kirjasto@hel.fi