Nationalbiblioteket

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Nationalbiblioteket
Unionsgatan 36
00170 Helsingfors
Nationalbiblioteket
PB 15
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
xx-cnyiryh#uryfvaxv.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Kundtjänst 02 9412 3196
ISBN-service 02 9414 4386
ISBN och ISSN service
Oletussähköposti kk-palvelu@helsinki.fi
Oletussähköposti kk-palvelu@helsinki.fi