Information om byggnaden

Grundat år
1967
Byggnad
Nordhuset
Byggt
2001
Arkitekt
arkitektbyrån Heikkinen-Komonen Oy