Norra Haga bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Norra Haga bibliotek
Krämarvägen 4
00440 Helsingfors
Norra Haga bibliotek
PB 44455
00099 HELSINGFORS STAD
cbuwbvf-unntna_xvewnfgb#ury.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
kontaktperson för skolor och daghem Minna Välke 09 3108 5040
kundtjänst 09 3108 5040
bibliotekschef Lauriina Vilkkonen (Norra Haga, Munksnäs, Södra Haga) 050 370 2973
kundtjänst 040 334 9566
e-post pohjois-haagan_kirjasto@hel.fi