Norra Haga bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Norra Haga bibliotek
Krämarvägen 4
00440 Helsingfors
Norra Haga bibliotek
PB 44455
00099 HELSINGFORS STAD
cbuwbvf-unntna_xvewnfgb#ury.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
kontaktperson för skolor och daghem Minna Välke 09 3108 5040
kundtjänst 09 3108 5040
bibliotekschef Lauriina Vilkkonen (Norra Haga, Munksnäs, Södra Haga) 050 370 2973
e-post pohjois-haagan_kirjasto@hel.fi