Östersundom barnbibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Östersundom barnbibliotek
Knutersvägen 924
00890 Helsingfors
Östersundom barnbibliotek
PB 89455
00099 HELSINFORS STAD
fnxnevaznra_ynfgraxvewnfgb#ury.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
kundtjänst (endast fredagar) 09 3108 5089
Oletussähköposti sakarinmaen_lastenkirjasto@hel.fi