Svedängens bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Svedängens bibliotek
Svedängsvägen 22
00670 Helsingfors
Svedängens bibliotek
PB 67455
00099 HELSINGFORS STAD
paloheinan_kirjasto@hel.fi

Telefonnummer

Avdelning Nummer
kundtjänst 09 3108 5067
kirjastonjohtaja Anne Dikert 050 402 5818
Koulu- ja päiväkotiyhteistyö: kirjastonhoitaja Annika Ilmola 09 3108 5067