Svedängens bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Svedängens bibliotek
Svedängsvägen 22
00670 Helsingfors
Svedängens bibliotek
PB 67455
00099 HELSINGFORS STAD
cnyburvana_xvewnfgb#ury.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
kundtjänst 09 3108 5067
kirjastonjohtaja Sari Jovero 050 402 5818
Koulu- ja päiväkotiyhteistyö: kirjastonhoitaja Annika Ilmola 09 3108 5067