Information om byggnaden

Grundat år
1946
Byggnad
Nurkkatien monitoimitalo
Byggt
1985
Arkitekt
Matti Nurmela & Jyrki Tasa