Psykiatricentrets patientbibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Psykiatricentrets patientbibliotek
Fältskärsgatan 12
00250 Töölö
Helsingfors
Psykiatricentrets patientbibliotek
PB 52402
00029 HUCS
enhav.fnatv#ury.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
kundtjänst 09 4716 3716
Oletussähköposti rauni.sangi@hel.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Rauni Sangi enhav.fnatv#ury.sv