Richardsgatans bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Richardsgatans bibliotek
Richardsgatan 3
00130 Helsingfors
Richardsgatans bibliotek
PB 13455
00099 HELSINGFORS STAD
evxuneqvaxnqha_xvewnfgb#ury.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Bibliotekschef Anne Mankki (Richardsgatans, Busholmens och Sveaborgs bibliotek) 09 3108 5079
Barnavdelning 09 3108 5813
Kontaktperson för den finskspråkiga dagvården: Satu Heikkinen 09 3108 5813
Kontaktperson för de finskspråkiga skolorna: Satu Heikkinen 040 482 0983
Lånetjänst 09 3108 5913
Informationstjänst 09 3108 5013
Kontaktperson för svenskspråkiga skolor: Tobias Larsson 040 536 5701
Kontaktperson för svenskspråkiga daghem och skolor: Cecilia Eriksson 050 402 5805
Serviceansvarig Lasse Pekkarinen (Richardsgatans, Busholmens och Sveaborgs bibliotek) 09 3108 5912
E-post rikhardinkadun_kirjasto@hel.fi
Tilavaraukset: varaamo.hel.fi kir.rikhardinkaduntilavaraukset@hel.fi
Evenemang chris.gurney@hel.fi
Evenemang leeni.vantulder@hel.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Heli Huotakoski uryv.uhbgnxbfxv#ury.sv 09 3103 9272