Richardsgatans bibliotek

Klicka på länken för att få mer information om tjänsten

Samling 2 tjänster

Apparat 9 tjänster

Rum 7 tjänster

Tjänst 12 tjänster

 • Ingen ytterligare information

  Urval brädspel för alla åldrar som lånas ut eller som kan spelas i biblioteket.

 • Ingen ytterligare information

  E-guiden visar dig hur du använder gratis e-material, som e-böcker, digitala tidningar, webbkurser och e-talböcker. Tidsbokning i biblioteket.

 • Ingen ytterligare information

  Föreningen Enters frivilliga kamratguider hjälper seniorer med användning av datorer, surfplattor, mobiltelefoner och ärenden på nätet. Tidsbokning via biblioteket eller per telefon. 

 • Ingen ytterligare information

  Ingen ytterligare information
 • Ingen ytterligare information

  Talböckerna i Celia-biblioteket är avsedda för personer som på grund av olika orsaker har svårt att läsa tryckta böcker. Som nätkund kan du med en egen apparat lyssna på vilken som helst av de 40 000 talböckerna i biblioteket. Som kund i CD-klubben får du talböcker hem till dig varje månad. Identitetsbevis med bild behövs för registrering. Barn under 15 år behöver en ansvarig kontaktperson.

  Mer information: Celia.fi

 • Ingen ytterligare information

  Vid kunddatorerna kan man själv skriva ut utskrifter i A4/A3-storlek. Utskrifter i svartvitt eller färg. Pris 0,40 €/ensidigt ark, 0,80 €/dubbelsidigt ark. Även Papercut-självbetjäningsutskrift och mobilutskrift från kundens egen apparat. 

   

 • Ingen ytterligare information

  Avgiftsfri nätverk finns till alla kunders förfogande.

 • Ingen ytterligare information

  Ingen ytterligare information

 • Ingen ytterligare information

  En bytesstation för kundernas egna böcker. Donera högst fem (5) böcker åt gången. Du får ta hur många du vill ur hyllan.

   

 • Ingen ytterligare information

  Ingen ytterligare information
 • Ingen ytterligare information

  Ingen ytterligare information
 • Regnbågshyllan förbättrar tillgängligheten och likabehandlingen av LGBTQIA*-material i biblioteket. Bibliotekets anställda väljer material för vuxna, ungdomar och barn till regnbågshyllan, där man beskriver sexuella minoriteters och könsminoriteters liv samt regnbågskultur huvudsakligen genom positiv representation. Homo- och transfobiskt material hör inte hemma i regnbågshyllan. Regnbågshyllor finns i flera Helmet-bibliotek och allt material i dem kan reserveras och lånas enligt Helmet-bruksreglerna. Materialet som placerats i Helsingfors stadsbiblioteks regnbågshyllor hittar du i Helmet-databasen med sökningen ”sateenkaarihylly”.