Information om byggnaden

Grundat år
1920
Byggnad
Sockenbacka allaktivitetshus
Byggt
1991
Arkitekt
Aarne von Boehm