Södra Haga bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Södra Haga bibliotek
Stormyrvägen 16 B
00320 Helsingfors
Södra Haga bibliotek
PB 32455
00099 HELSINGFORS STAD
rgryn-unntna_xvewnfgb#ury.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
kundtjänst 09 3108 5032
Bibliotekschef Lauriina Vilkkonen (Södra Haga, Munksnäs, Norra Haga) 050 370 2973
kontaktperson för skolor och daghem Lenne Näyhö: lenne.nayho(at)hel.fi 09 3108 5032
e-post etela-haagan_kirjasto@hel.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Lauriina Vilkkonen ynhevvan.ivyxxbara#ury.sv 050 370 2973