Stapelstadens bibliotek

Klicka på länken för att få mer information om tjänsten

Apparat 8 tjänster

 • Ingen ytterligare information

  Kunddatorerna kan bokas för 0,5 – 2 timmar. Dessutom finns det sk. drop in-datorer som kan användas i 30 minuter.

 • Ingen ytterligare information

  Kopior i svartvitt eller färg som självbetjäning, storlek: A4 eller A3. Ensidig kopia 0,40 €/ark, dubbelsidig kopia 0,80 €/ark.

 • Ingen ytterligare information

  I biblioteket kan du läsa inhemska dagstidningar samt utländska dagstidningar och tidskrifter i digital version med en pekplatta som är avsedd för tidningsläsning.

  Se mer detaljerad information om bibliotekets digitala tidningstjänst: https://www.helmet.fi/sv-FI/Ebibban/Tidningar

 • Periferenhet för SD-, MMC- och Compact Flash -minneskort.

  Apparat för avläsning av minneskort. Enbart för biblioteksbruk. 

 • Ingen ytterligare information

  Urval av motions- och sportredskap. På vintern finns ett urval friluftsredskap man kan låna, som skridskor och pulkor. 

 • Ingen ytterligare information

  Vid kunddatorerna kan man själv skriva ut utskrifter i A4/A3-storlek. Utskrifter i svartvitt eller färg. Pris 0,40 €/ensidigt ark, 0,80 €/dubbelsidigt ark. Fem avgiftsfria utskrifter med tre månaders mellanrum. 

 • Ingen ytterligare information

  Lånetid 2 veckor

 • Ingen ytterligare information

  Du kan spara det scannade materialet på en minnessticka eller skicka det till din e-post. Scanningen är gratis. 

Rum 2 tjänster

Tjänst 10 tjänster