Statistikcentralen

Klicka på länken för att få mer information om tjänsten

Samling 1 tjänst

  • Bibliotekets inhemska statistiksamling innehåller Finlands officiella statistik (FOS) fr.o.m. år 1856, Statistikcentralens övriga statistikproduktion och statistik som produceras av andra myndigheter inom den offentliga förvaltningen. Samlingarna innehåller också de nordiska ländernas officiella statistik och allmänna statistiska årsböcker från omkring 30 länder samt statistik från centrala internationella organisationer (Eurostat, FN, OECD, IMF, Världsbanken o.d.).