Svenska handelshögskolans bibliotek

Öppet för alla som behöver information inom ekonomi.

Vårt bibliotek är en hybrid av tryckta böcker och elektroniska resurser; vår studiemiljö är både dynamisk och trådlös. Vi ingår i det nationella vetenskapliga biblioteksnätverket och våra tryckta böcker och de elektroniska avhandlingarna presenteras i samkatalogen Melinda. Utöver det tryckta materialet ingår även de elektroniska böckerna, liksom databaserna, i vår egen sökportal Hanna. I publikationsarkivet DHanken finns alla avhandlingar som offentliggjorts online samt en del parallellpublicerade artiklar.

Nätsidor

Besök oss!

Information om byggnaden

Grundat år
1909