Tölö bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Tölö bibliotek
Topeliusgatan 6
00250 Helsingfors
Tölö bibliotek
PB 25455
00099 HELSINGFORS STAD
gbbyba_xvewnfgb#ury.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Bibliotekssal - Skönlitteratur och facklitteratur 09 3108 5025
Sagogårdens kontaktperson för den svenskspråkiga skol- och dagvården: anna.soderstrom@hel.fi 040 673 5441
Terrassen - Musik och ungdom 09 3108 5725
Sagogårdens kontaktperson för den finskspråkiga dagvården: Ilona Savolainen 09 3108 5825
Sagogårdens kontaktperson för de finskspråkiga lågstadieskolorna: Laura Jokinen 09 3108 5825
Kundtjänst 09 3108 5025
Sagans gård - Barnavdelning 09 3108 5825
Servicechef Sami Rainio 09 3108 5929
Biblioteksdirektör Lotta Muurinen 09 3108 5457
Utlåning och återlämning 09 3108 5925
E-post toolon_kirjasto@hel.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Lotta Muurinen ybggn.zhhevara#ury.sv 09 3108 5457