Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Viks bibliotek
Viksbågen 11 (Infocentret i Vik)
00790 Helsingfors
Viks bibliotek
PB 71455
00099 HELSINGFORS STAD
ivvxva_xvewnfgb#ury.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
bibliotekschef Mari Heino 09 3108 5671
informationsstjänst 09 3108 5071
Oletussähköposti viikin_kirjasto@hel.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Anki Mölläri naxv.zbyynev#ury.sv 09 3108 5671