Information om byggnaden

Byggnad
Kommungården och bibliotek