Jakobstads stadsbibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Jakobstads stadsbibliotek
Runebergsgatan 12
68600 Jakobstad
Jakobstads stadsbibliotek
68600 JAKOBSTAD
ovoyvbgrxrg#wnxbofgnq.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Omlån 06 786 3272
Tidningar/nyhetszon 06 786 3532
Barn- och ungdomsavdelningen 06 786 3280
Bokning av Internetstationer 06 786 3273
Informationstjänst 06 786 3273
Bokning för evenemang och utställningar 06 786 3273
Vuxenavdelningen 06 786 3273
Utlåning 06 786 3272
Reservation 06 786 3272
Telefon 06 786 3273
Boken kommer 06 786 3275
IT-ansvarig 044 785 1272
Oletussähköposti biblioteket@jakobstad.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Lina Granqvist Björkskog Specialbibliotekarie yvan.tenadivfg-owbexfxbt#wnxbofgnq.sv 044 785 1272
Anna Gripenberg Avdelningschef på barn- och ungdomsavdelningen naan.tevcraoret#wnxbofgnq.sv 044 785 1512
Jeanette Hongisto-Mörk Tf. byråsekreterare wrnarggr.ubatvfgb-zbex#wnxbofgnq.sv 06 786 3602
Annika Högväg Avdelningschef på vuxenavdelningen naavxn.ubtint#wnxbofgnq.sv 044 785 1276
Marika Isomäki Biblioteksfunktionär znevxn.vfbznxv#wnxbofgnq.sv 06 786 3272
Annika Joensuu Musikbibliotekarie naavxn.wbrafhh#wnxbofgnq.sv 06 786 3721
Sonja Julin Bibliotekarie fbawn.whyva#wnxbofgnq.sv 06 786 3723
Gunilla Klockars-Othman Bibliotekarie thavyyn.xybpxnef-bguzna#wnxbofgnq.sv 06 786 3275
Jenny Liljestrand Biblioteksfunktionär wraal.yvywrfgenaq#wnxbofgnq.sv 06 786 3272
Leif Storbjörk Biblioteksdirektör yrvs.fgbeowbex#wnxbofgnq.sv 044 785 1274
Anne Unkuri Biblioteksfunktionär naar.haxhev#wnxbofgnq.sv 044 785 1510
Johanna Vidjeskog Tf. bibliotekarie wbunaan.ivqwrfxbt#wnxbofgnq.sv 06 786 3723