Jakobstads stadsbibliotek

Klicka på länken för att få mer information om tjänsten

Samling 8 tjänster

 • På biblioteket finns en omfattande samling av litteratur skriven av Jakobstadsbor eller om Jakobstad. Samlingen finns placerad i bibliotekets 2:a våning. Böckerna fås ej som hemlån eller fjärrlån.

 • Författaren Anna Bondestam, född och uppvuxen i Jakobstad, har bl.a. skrivit böckerna Klyftan och Panik i Rölleby. På Stadsbiblioteket i Jakobstad finns hennes bibliotek bevarat i sitt ursprungliga skick.

 • Stadsbiblioteket i Jakobstad har ca 3500 filmer att låna. Bland dem finns film som passar för både barn och vuxna. Filmernas lånetid är 14 dagar.

   

  Viddla är en streamingtjänst där du kan låna film med ditt lånekort och PIN-kod.

 • På bibliotekets första våning hittar du skönlitteraturen - romaner, novellsamlingar, lyrik och dramatik.

   

  På bibliotekets andra våning finns faktaböcker om olika ämnen. Här finns studiematerial, lagtexter, historiska verk men också hobbyböcker och konstböcker.

 • Stadsbiblioteket i Jakobstad har ett brett utbud av både tryckta och digitala tidningar.

   

  Tryckta tidningar och tidskrifter

  De senaste numren av bibliotekets tryckta tidningar och tidskrifter finns i bibliotekets läsesal. Äldre tidskrifter kan du låna hem. I bibliotekets tidningsförteckning finns uppgifter om hur länge en tidskrift sparas.

  Bibliotekets tidningar 2021.pdf 226 KB

  Jakobstads Tidnings (nuv. Österbottens Tidning) och Pietarsaaren Sanomats tidigare årgångar finns som mikrofilmer och kan läsas på biblioteket.

   

  Digitala tidningar och tidskrifter

  På biblioteket kan du läsa din dagstidning online på bibliotekets datorer eller trådlösa nät.

   

  PressReader erbjuder världens tidningar och tidskrifter i mobilen och på surfplattan - gratis via bibliotekets nät! PressReader innehåller 7000 dagstidningar och tidskrifter från 150 länder på 60 olika språk. I tjänsten finns ett flertal svenska och finlandssvenska tidningar, t.ex. Svenska Dagbladet, Sydsvenskan och Hufvudstadsbladet. Tidningarna kan laddas ner till din surfplatta eller smarttelefon via bibliotekets trådlösa nät och du kan då fortsätta läsa efter att du lämnat biblioteket.

   

  ePress innehåller finländska dagstidningar. Här kan du bl.a. läsa Hufvudstadsbladet, Helsingin sanomat, Österbottens tidning och Pietarsaaren sanomat direkt då de utkommit. ePress kan användas på bibliotekets datorer och på din egen surfplatta, smarttelefon eller bärbara dator när du är uppkopplad mot bibliotekets trådlösa nät.

 • Stadsbiblioteket i Jakobstad erbjuder tillsammans med de övriga Fredrikabiblioteken e-böcker från tjänsterna Biblio och Ellibs.

   

  Läs mer om hur det fungerar på sidan E-material eller gå direkt till tjänsterna:

   

  Biblio - främst svenska e-böcker och e-ljudböcker

   

  Ellibs - främst finska e-böcker

 • Stadsbiblioteket i Jakobstad fungerar som centrum för färöisk litteratur i Finland. Färösamlingen är en av de fem nordiska specialsamlingarna, som föreningen Pohjola-Norden 1987 tog initiativ till. Specialsamlingen vid Jakobstads stadsbibliotek omfattar för närvarande cirka 900 titlar och över 1110 volymer. Böckerna kan lånas hem och fjärrlånas.

 • På bibliotekets musikavdelning finns skivinspelningar och noter ur många olika genrer. Utlåningstiden för skivor och noter är 30 dagar.

   

  Musikbibliotekarie: Annika Joensuu, tfn 06 786 3273, annika.joensuu@jakobstad.fi

Apparat 5 tjänster

 • Biblioteket har en 3D-printer av modellen Ultimaker 2+

   

  För att printa behöver man en färdig 3D-fil på föremålet man vill ha utskrivet.

   

  Innan vi skriver ut filen ska den förberedas i programmet Ultimaker Cura. Programmet finns på en av bibliotekets datorer.

   

  Priset för 3D-utskrifter är 0,50€ per meter printertråd som går åt till utskriften.

   

  Vill du veta mer? Fråga bibliotekets personal eller ta kontakt via e-post: biblioteket@jakosbtad.fi eller telefon: 06-786 3273.

 • Datorer på vuxenavdelningen

  På första och andra våningen finns datorer som är avsedda för vuxna kunder. Datorerna har internetuppkoppling och utskriftsmöjligheter.

 • På biblioteket finns två kopiatorer, en i tidningsläsesalen och en på andra våningen vid informationsdisken.
  Utskriftsmöjligheter finns från ett flertal datorer. Vissa datorer ger utskrifter i färg.

   

  Avgifter:

  • Svartvita kopior och utskrifter 30 cent/sida
  • Färgkopior och -utskrifter 50 cent/sida
 • Läsapparat för mikrofilm på rulle. Reservera tid på 06 786 3273.

 • På biblioteket kan du skanna dokument till e-post. Fråga personalen vid informationsdisken på andra våningen.

Rum 5 tjänster

 • Tidningsläsesalen
 • Föreningar och privatpersoner har möjlighet att avgiftsfritt boka vårt grupprum. Bokningar till grupprummet tas emot vid bibliotekets informationsdisk tfn 06 786 3273.

   

  Grupprummet kan reserveras för ett möte eller grupparbeten under bibliotekets öppettider. Grupprummet fungerar ofta som föreläsningssal vid t.ex. författarbesök, utbildningstillfällen, eller andra aktiviteter i biblioteket. Bibliotekets egna evenemang har företräde framom utomstående bokningar. Dator + dataprojektor lånas vid vissa tillfällen ut.

 • Gröna hörnet
 • Sagorummet
 • I bibliotekets andra våning finns läsplatser. En del platser har eluttag för laddning av apparatur. Platserna kan inte reserveras.

Tjänst 20 tjänster

 • Stadsbiblioteket i Jakobstad erbjuder service till stadens skolor och daghem. Lärare kan bl.a. beställa bokpaket eller bokcirkelböcker och besöka biblioteket med sin klass. 

  Bokpaket 
  Du kan beställa ett bokpaket genom att sända e-post direkt till oss, adressen är biblioteket@jakobstad.fi. Ett bokpaket innehåller en samling böcker för klassen eller skolbiblioteket. Lånetiden är förlängd till 2 månader. 

  I din e-post vill vi att du anger följande: 

  Skola eller daghem 
  Klass 
  Elevantal 
  Eventuellt tema eller andra önskemål 
  Dina egna kontaktuppgifter 


  Stadsbiblioteket sköter transporten till och från skolan. 

  Bokcirkelböcker 
  Barnavdelningen har en samling bokcirkelböcker, i första hand avsedda för skolbruk. Böckerna finns i 5 exemplar och de kan beställas i bokpaket. 

  Du kan beställa via e-post eller ringa 06 786 3280 / 06 786 3512. 

  Biblioteksbesök 
  Du är välkommen att besöka biblioteket med din klass eller daghemsgrupp även utanför vanlig öppethållning. Kontakta biblioteket i god tid före önskad tidpunkt så hinner vi tillsammans planera besökets innehåll. 

  Svenskspråkiga grupper, kontakta Anna Gripenberg: 044 785 1512, anna.gripenberg@jakobstad.fi

   

  Finskspråkiga grupper, kontakta Anne Unkuri: 044 785 1510, anne.unkuri@jakobstad.fi

 • Det finns olika slags spel med olika svårighetsgrad. Spelen riktar sig till olika åldrar, men många passar bra för hela familjen.

  Lånetiden för brädspelen är 2 veckor och du kan låna max 1 spel åt gången. Spelen finns nära lånedisken.

 • Region- och fjärrlån till bibliotekets kunder

  Om boken du söker inte finns på Stadsbiblioteket i Jakobstad, kan vi beställa den som region- eller fjärrlån från ett annat bibliotek. Blanketter för region- och fjärrlån hittar du vid bibliotekets informationsdisk. Du kan också beställa region- och fjärrlån via e-post, fjarrlan@jakobstad.fi.

   

  I din e-post vill vi att du anger följande:

   

  • bokens titel
  • författare
  • utgivningsår
  • ISBN-nummer
  • dina egna kontaktuppgifter

  För regionlån (lån från Fredrikabiblioteken och Vasa stadsbibliotek) betalar du en avgift på 2 €/lån.

   

  För fjärrlånen betalar du en grundavgift på 7 €/lån, för kopior på tidskriftsartiklar kan avgiften bli högre.

   

  Beställningen är bindande och kan inte avbeställas när biblioteket skickat vidare ditt önskemål.

   

  Fjärrlån till andra bibliotek

  Biblioteket tar emot beställningar från andra bibliotek via telefon eller e-post. Fjärrlånen är inte avgiftsbelagda, men beställande bibliotek betalar ev. portokostnader för returen. Vi lånar inte ut kursböcker, referenslitteratur och examensarbeten.

   

  För mer information om fjärrlån, kontakta oss på tfn 06 786 3273, e-post: fjarrlan@jakobstad.fi

 • Stadsbiblioteket i Jakobstads Boken kommer-service är avsedd för personer som p.g.a. sjukdom, rörelsehinder eller annat handikapp har svårt att ta sig till biblioteket.

   

  Om du vill bli Boken kommer-kund kan du ringa stadsbiblioteket och tala om vilken sorts litteratur du är intresserad av att låna. Böckerna förs hem till dig av bibliotekarierna eller någon annan person på biblioteket. Du kan då returnera dina tidigare lån.

   

  Biblioteket sköter också om boksändningar till stadens serviceboenden. En boksändning består av ca 30 böcker som byts med två månaders mellanrum.

   

  Biblioteket levererar bokpaket till följande institutioner:

   

  • Ahlbäck Hemmet
  • Björkbacka servicehem
  • De gamlas hem
  • Viivi & Vilhelm
  • Hötorgscentret
  • Mariahemmet
  • Palvelukoti Rauhala
  • Servicehemmet Betsy

  Kontaktperson är Gunilla Klockars-Othman: 044 785 1101, gunilla.klockars-othman@jakobstad.fi

 • Välkommen att spela på vårt nya piano som finns på bibliotekets andra våning.

  Välkommen att spela på vårt nya piano som finns på bibliotekets andra våning. 

   

  Ta med dina egna hörlurar och spela en stund hos oss.  

  Du kan öva på dina pianoläxor eller bara sitta och musicera fritt en stund. 

  Digitalpianot är en del av musikavdelningens ambition att våra låntagare skall kunna uttrycka sig musikaliskt samt att lära sig musikteori och notation. 

  På bibliotekets musikavdelning finns det noter ur många olika genrer.

 • Celias tjänster
 • Förseningsavgifter

  • Försening 0,20 € /dag/lån
  • Max avgift/lån 5 €
  • Högsta förseningsavgift totalt vid retur 15 €

  Kopior och utskrifter

  • Svartvita kopior och utskrifter 30 cent/sida
  • Färgkopior och -utskrifter 50 cent/sida

  Övriga avgifter

  • Regionlån 2 € / bok
  • Fjärrlån 7 € / bok (för kopior på tidskriftsartiklar kan avgiften bli högre)
  • Nytt lånekort 3 € 50 cent

  Borttappat eller skadat material

  • Om material som lånats tappas bort eller skadas är kunden ersättningsskyldig. Materialet kan ersättas genom att kunden skaffar ett motsvarande verk eller betalar den ersättning som biblioteket fastställer.
  • Filminspelningar, CD-rom- eller DVD-skivor kan inte ersättas med ett nytt motsvarande verk på grund av den verkbundna upphovsmannarätten.
  • Erlagda ersättningar eller andra avgifter returneras ej.
  • Avgift för betalningspåminnelse: 5 euro.
  • Lånetiden är normalt 30 dagar. För DVD, Blu-ray, kursböcker, cd-rom, konsolspel, brädspel och tidskrifter (via läsesal) är lånetiden 14 dagar.
  • Sista återlämningsdag finns på lånekvittot och då du loggar in på ditt konto.
  • Ett lån kan förlängas maximalt 5 ggr. Reserverat material kan inte förlängas.
  • Biblioteket tar ut en avgift för försenade lån
  • Du kan reservera nästan alla våra böcker och andra medier, både det som är utlånat och det som står i hyllan.
  • Medier som inte finns i biblioteket kan mot avgift region- eller fjärrlånas från andra bibliotek.

  PIN-kod

  PIN-koden är ett fyrsiffrigt lösenord som kopplas till ditt bibliotekskort. PIN-koden behövs då du loggar in i webbiblioteket för att förnya dina lån eller reservera material. PIN-koden behövs också för att använda våra övriga nättjänster. Din PIN-kod får du på biblioteket. Barn bör vara över 6 år för att få en PIN-kod.

 • Stadsbiblioteket i Jakobstad erbjuder tillgång till ett flertal digitala databaser och uppslagsverk. Några får du tillgång till hemifrån och andra kan du nå när du besöker biblioteket:

   

  Artikelsök - artikelregister med hänvisningar till främst svenska dagstidningar och tidskrifter. Här finns även artiklar i fulltext. Tillgänglig på biblioteket.

   

  Alex - svenskt författarlexikon. Författarlexikon med presentationer av svenska och utländska författare. Biografiska uppgifter, förteckning över utgivna böcker, stilprover med mera. Tillgänglig på biblioteket och hemifrån (inloggning med ditt lånekortsnummer och PIN-kod).

   

  Lyrics - lyrikindex över svenska dikter. Tillgänglig på biblioteket.

 • ePress

   

  ePress innehåller finländska dagstidningar. Här kan du bl.a. läsa Hufvudstadsbladet, Helsingin sanomat, Österbottens tidning och Pietarsaaren sanomat direkt då de utkommit. ePress kan användas på bibliotekets datorer och på din egen surfplatta, smarttelefon eller bärbara dator när du är uppkopplad mot bibliotekets trådlösa nät.

 • Naxos Music Library

   

  Som låntagare vid Stadsbiblioteket i Jakobstad kan du lyssna på musik via Naxos Music Library. I Naxos Music Library hittar du i första hand klassisk musik, men också jazz och etnomusik.

   

  Direktadressen är: http://jakobstad.naxosmusiclibrary.com och tjänsten är tillgänglig hemifrån med lånekort.

   

  Skriv ditt lånekortsnummer i fältet "Library card number” och klicka på "login"-knappen. Musikfilerna är strömmade och kan inte laddas ner till den egna datorn. Du har rätt att lyssna i två timmar – efter det måste du logga in på nytt. Minns att alltid logga ut då du har lyssnat klart.

 • Flerspråkiga biblioteket
 • För att låna behöver du ett lånekort, lånekortet är gratis.

   

  Blankett för anhållan om lånekort:

   

  Jakobstads bibliotek, anhållan om lånekort (0-14-år).pdf 273 KB

   

  Jakobstads bibliotek, anhållan om lånekort (över 14 år).pdf 253 KB

   

  • Fyll i dina person- och adressuppgifter på lånekortsblanketten - visa giltig legitimation.
  • Förlorar du lånekortet - meddela biblioteket, ett nytt lånekort fås mot särskild avgift.
  • Samtidigt som du undertecknar lånekortet förbinder du dig att följa bibliotekets bestämmelser och ansvarar för alla lån på ditt kort.
  • Barn under 15 år får eget lånekort med målsmans godkännande och målsman är ansvarig för barnets lån.
  • Meddela alltid adressändring.
 • Biblioteket har utställningsytor på både 1:a och 2:a våningen. Vanligen är utställningstiden två månader.

  Utställarna ansvarar själva för hängning av tavlorna/konstverken. Om du är intresserad av att ställa ut dina alster, är det viktigt att du reserverar din plats i tid. Konstutställningarna annonseras också i tidningarnas kulturkalendrar och i Jakobstads evenemangskalender.

  Ansvarig för utställningsverksamheten är musikbibliotekarie Annika Joensuu: tfn 06 786 3273, annika.joensuu@jakobstad.fi

 • Ellibs e-böcker (främst finska e-böcker). Tillgängliga hemifrån med lånekort och pinkod.

 • PressReader

  PressReader erbjuder världens tidningar och tidskrifter i mobilen och på surfplattan - gratis via bibliotekets nät! PressReader innehåller 7000 dagstidningar och tidskrifter från 150 länder på 60 olika språk. I tjänsten finns ett flertal svenska och finlandssvenska tidningar, t.ex. Svenska Dagbladet, Sydsvenskan och Hufvudstadsbladet. Tidningarna kan laddas ner till din surfplatta eller smarttelefon via bibliotekets trådlösa nät och du kan då fortsätta läsa efter att du lämnat biblioteket.

 • Viddla är en streamingtjänst där du kan låna film med ditt lånekort och pin-kod.

   

  Så här gör du:

  Börja med att välja vad du vill låna. Du kan filtrera utbudet i Viddla på Filmer-sidan t.ex. genom att välja en målgrupp eller en genre. När du har valt filmen klickar du på pärmen och sedan på ”Spela film”. Välj ditt bibliotek och fyll i lånekortsnummer och pin-kod. Nu har du lånat filmen för 48 timmar och du kan se den så många gånger som du vill under den tiden. Viddla fylls regelbundet på med nya filmer.

   

  Lånebegränsningar:

  Du kan låna högst tre filmer per kalendermånad. Biblioteket har budgeterat en viss summa för varje månad, och om den summan är slut kan ingen låna fler filmer innan nästa månad.

   

  Åldersgränser:

  Precis som biblioteken följer även Viddla de åldersgränser som baserar sig på lagen om bildprogram. Du kan läsa mer om åldersgränser på KAVI:s hemsida.

   

  Språk:

  Du kan välja undertextens språk med hjälp av kugghjulet när du tittar på filmen.

   

  Fortsätta titta på en film:

  Viddla har ingen skild inloggningsknapp. Du kan fortsätta titta på en film genom att söka upp filmen, klicka på Spela film-knappen och logga in på samma sätt som när du lånade filmen. Viddla kommer ihåg ditt lån.

   

  Se filmerna på TV:

  Viddla har ingen app för Smart-tv, men kan användas med t.ex. Chromecast eller AirPlay. Du kan förstås också titta på filmerna i din dator eller surfplatta. Här hittar du mera information om hur Viddla fungerar på olika apparater.

   

  Endast i Finland:

  Det går inte att se på Viddla-filmer utanför Finlands gränser.

 • Hos Biblio (f.d. Elib) finns svenska e-böcker och e-ljudböcker. Biblio har också ett  urval av e-böcker och e-ljudböcker på andra språk.

  Startsida för Biblio

 • På biblioteket finns trådlöst nät. Vårt nät heter "BIBWLAN". Nätet täcker hela biblioteket - slå dig ner där det passar dig! Lösenord får du av bibliotekspersonalen.

 • Utlåningsautomater