Jakobstads stadsbibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Jakobstads stadsbibliotek
Runebergsgatan 12
68600 Jakobstad
Jakobstads stadsbibliotek
68600 JAKOBSTAD
ovoyvbgrxrg#wnxbofgnq.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Informationen, vån. 2 06 786 3273
Utlåningen, vån. 1 06 786 3272
Barn- och ungdomsavdelningen 06 786 3280
Marina Sandström, Chef för bibliotekstjänster 044 785 1274
Annika Högväg, Avdelningschef på vuxenavdelningen 044 785 1276
Anna Gripenberg, Avdelningschef på barn- och ungdomsavdelningen 044 785 1512
E-post biblioteket@jakobstad.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Lina Granqvist Björkskog Specialbibliotekarie yvan.tenadivfg-owbexfxbt#wnxbofgnq.sv 044 785 1272
Anna Gripenberg Avdelningschef på barn- och ungdomsavdelningen naan.tevcraoret#wnxbofgnq.sv 044 785 1512
Marjut Hepokangas Biblioteksfunktionär znewhg.urcbxnatnf#wnxbofgnq.sv 786 3272
Jeanette Hongisto-Mörk Byråsekreterare wrnarggr.ubatvfgb-zbex#wnxbofgnq.sv 044 785 1102
Annika Högväg Avdelningschef vuxenavd. naavxn.ubtint#wnxbofgnq.sv 044 785 1276
Marika Isomäki Biblioteksfunktionär znevxn.vfbznxv#wnxbofgnq.sv 786 3272
Annika Joensuu Musikbibliotekarie naavxn.wbrafhh#wnxbofgnq.sv 786 3273
Sonja Julin Bibliotekarie fbawn.whyva#wnxbofgnq.sv 786 3280
Jenny Liljestrand Biblioteksfunktionär wraal.yvywrfgenaq#wnxbofgnq.sv 786 3272
Marina Sandström Chef för informations- och bibliotekstjänster znevan.r.fnaqfgebz#wnxbofgnq.sv 044 785 1274
Anne Unkuri Biblioteksfunktionär naar.haxhev#wnxbofgnq.sv 044 785 1510
Johanna Vidjeskog Bibliotekarie wbunaan.ivqwrfxbt#wnxbofgnq.sv 786 3273