Jakobstads stadsbibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Jakobstads stadsbibliotek
Runebergsgatan 12
68600 Jakobstad
Jakobstads stadsbibliotek
68600 JAKOBSTAD
ovoyvbgrxrg#wnxbofgnq.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Telefon 06 786 3273
Informationstjänst 06 786 3273
Vuxenavdelningen 06 786 3273
Utlåning 06 786 3272
Omlån 06 786 3272
Reservation 06 786 3272
Barn- och ungdomsavdelningen 06 786 3280
Tidningar/nyhetszon 06 786 3532
Bokning av Internetstationer 06 786 3273
Bokning för evenemang och utställningar 06 786 3273
Boken kommer 06 786 3275
IT-ansvarig 06 786 3725

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Åsa Enqvist T.f. avdelningschef på barn- och ungdomsavdelningen nfn.radivfg#wnxbofgnq.sv 06 786 3512
Lina Granqvist Björkskog Specialbibliotekarie yvan.tenadivfg-owbexfxbt#wnxbofgnq.sv 06 786 3725
Jeanette Hongisto-Mörk Tf. byråsekreterare wrnarggr.ubatvfgb-zbex#wnxbofgnq.sv 06 786 3602
Annika Högväg Avdelningschef på vuxenavdelningen naavxn.ubtint#wnxbofgnq.sv 06 786 3276
Marika Isomäki Biblioteksfunktionär znevxn.vfbznxv#wnxbofgnq.sv 06 786 3272
Annika Joensuu Musikbibliotekarie naavxn.wbrafhh#wnxbofgnq.sv 06 786 3721
Sonja Julin Bibliotekarie fbawn.whyva#wnxbofgnq.sv 06 786 3723
Gunilla Klockars-Othman Bibliotekarie thavyyn.xybpxnef-bguzna#wnxbofgnq.sv 06 786 3275
Jenny Liljestrand Biblioteksfunktionär wraal.yvywrfgenaq#wnxbofgnq.sv 06 786 3272
Marita Nyholm Biblioteksfunktionär znevgn.alubyz#wnxbofgnq.sv 06 786 3272
Leif Storbjörk Biblioteksdirektör yrvs.fgbeowbex#wnxbofgnq.sv 06 786 3274
Anne Unkuri Biblioteksfunktionär naar.haxhev#wnxbofgnq.sv 06 786 3272
Johanna Vidjeskog Tf. bibliotekarie wbunaan.ivqwrfxbt#wnxbofgnq.sv 06 786 3723