Jakobstads stadsbibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Jakobstads stadsbibliotek
Runebergsgatan 12
68600 Jakobstad
Jakobstads stadsbibliotek
68600 JAKOBSTAD
biblioteket@jakobstad.fi

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Telefon 06 786 3273
Informationstjänst 06 786 3273
Vuxenavdelningen 06 786 3273
Utlåning 06 786 3272
Omlån 06 786 3272
Reservation 06 786 3272
Barn- och ungdomsavdelningen 06 786 3280
Tidningar/nyhetszon 06 786 3532
Bokning av Internetstationer 06 786 3273
Bokning för evenemang och utställningar 06 786 3273
Boken kommer 06 786 3275
IT-ansvarig 06 786 3725

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Tarja Ahonen Byråsekreterare tarja.ahonen@jakobstad.fi 06 786 3602
Åsa Enqvist T.f. avdelningschef på barn- och ungdomsavdelningen asa.enqvist@jakobstad.fi 06 786 3512
Lina Granqvist Björkskog Specialbibliotekarie lina.granqvist-bjorkskog@jakobstad.fi 06 786 3725
Jeanette Hongisto-Mörk Biblioteksfunktionär jeanette.hongisto-mork@jakobstad.fi 06 786 3724
Annika Högväg Avdelningschef på vuxenavdelningen annika.hogvag@jakobstad.fi 06 786 3276
Marika Isomäki Biblioteksfunktionär marika.isomaki@jakobstad.fi 06 786 3272
Annika Joensuu Musikbibliotekarie annika.joensuu@jakobstad.fi 06 786 3721
Sonja Julin Bibliotekarie sonja.julin@jakobstad.fi 06 786 3723
Gunilla Klockars-Othman Bibliotekarie gunilla.klockars-othman@jakobstad.fi 06 786 3275
Jenny Liljestrand Biblioteksfunktionär jenny.liljestrand@jakobstad.fi 06 786 3272
Marita Nyholm Biblioteksfunktionär marita.nyholm@jakobstad.fi 06 786 3272
Leif Storbjörk Biblioteksdirektör leif.storbjork@jakobstad.fi 06 786 3274
Anne Unkuri Biblioteksfunktionär anne.unkuri@jakobstad.fi 06 786 3272
Johanna Vidjeskog Tf. bibliotekarie johanna.vidjeskog@jakobstad.fi 06 786 3723