Information om byggnaden

Grundat år
1970
Byggnad
Keljonkankaan yhtenäiskoulu
Byggt
2021
Arkitekt
WSP Finland Oy