Kaskö bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Kaskö bibliotek
Hamngatan 18 A
64260 Kaskö
Kaskö bibliotek
64260 KASKÖ
xvewnfgb#xnfxvara.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Telefon 050 591 5450
Oletussähköposti kirjasto@kaskinen.fi
Oletussähköposti kirjasto@kaskinen.fi