Information om byggnaden

Grundat år
1879
Byggnad
Kemin kulttuurikeskus
Byggt
1977
Arkitekt
Jan Söderlund