Kimito bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Kimito bibliotek
Engelsbyvägen 8
25700 Kimitoön
Kimito bibliotek
25700 KIMITO
bibliotek.kimito@kimitoon.fi

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Kimito bibliotek 02 426 0270
Gunilla Ritkaew, bibliotekarie 02 426 0271
Mona Söderblom, biblioteksfunktionär 02 426 0273
Iida-Maria Manninen-Ionin, bibliotekarie 02 426 0274
Laura Naukkarinen, bibliotekarie (tjänstledig) 02 426 0272
Josefin Häggblom, biblioteksfunktionär 02 426 0272