Kimito bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Kimito bibliotek
Engelsbyvägen 8
25700 Kimito
Kimitoön
Kimito bibliotek
25700 KIMITO
ovoyvbgrx.xvzvgb#xvzvgbba.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Kundtjänst 040 662 0861
Gunilla Ritkaew, bibliotekarie 040 662 6959
Mona Söderblom, biblioteksfunktionär 040 543 6067
Iida-Maria Manninen-Ionin, bibliotekarie 040 665 7035
Oletussähköposti bibliotek.kimito@kimitoon.fi