Korsholms huvudbibliotek

Klicka på länken för att få mer information om tjänsten

Apparat 5 tjänster

Tjänst 7 tjänster

 • Från Korsholms bibliotek kan du också låna olika idrottsredskap!

  Redskapen lånas med lånekort på samma sätt som bibliotekets övriga material, och lånetiden är 2 veckor. Sportoteket finns i huvudbibliotekets utrymmen, men man kan också beställa utrustning för avhämtning vid filialbiblioteken. Utlånad utrustning kan även reserveras.

  Sportoteket har ett mångdisigt utbud sportutrustning för alla åldrar och årstider.

 • Tidningsläsesalen för dagstidningar är öppen från kl. 8 på vardagar (lördagar kl. 10) fram tills att biblioteket stänger.

 • Enligt bildningsnämndens beslut 16.12. 2014 är bibliotekets avgifter följande:

  • Förnyat bibliotekskort 2 €

  Förseningsavgifter (oberoende av antalet lån)

  • Förseningsavgift 1  5 €
  • Förseningsavgift 2  5 € (+ avgift för tidigare krav)
  • Förseningsavgift 3  20 € samt faktura för oreturnerat material

  Om det lånade materialet reserverats av annan låntagare, skickas ett förseningsmeddelande genast lånetiden gått ut. Avgiften för detta meddelande är 2 €.

  Låneförbud träder i kraft då förseningsavgifterna uppgår till 15 €.

  Förseningsavgift betalas även för försenat material som returnerats i luckan.

  Låntagaren förbinder sig att ersätta förstört, försvunnet eller oreturnerat material. Biblioteket återinlöser inte tidigare ersatt material.

 • Låneinformation
 • E-material
 • Region- och fjärrlån
 • Celia