Korsholms huvudbibliotek

Klicka på länken för att få mer information om tjänsten

Apparat 5 tjänster

Tjänst 7 tjänster

 • Från Korsholms bibliotek kan du också låna olika idrottsredskap!

  Redskapen lånas med lånekort på samma sätt som bibliotekets övriga material, och lånetiden är 2 veckor. Sportoteket finns i huvudbibliotekets utrymmen, men man kan också beställa utrustning för avhämtning vid filialbiblioteken. Utlånad utrustning kan även reserveras.

  Sportoteket har ett mångdisigt utbud sportutrustning för alla åldrar och årstider.

 • Tidningsläsesalen för dagstidningar är öppen från kl. 8 på vardagar (lördagar kl. 10) fram tills att biblioteket stänger.

 • Bibliotekskort

  Bibliotekskort får du genom att fylla i en blankett med personuppgifter och visa legitimation. Det första lånekortet är gratis. För att förnya ett förlorat lånekort uppbärs en avgift. Barn under 15 år får eget lånekort med vårdnadshavares godkännande. Vårdnadshavaren är ansvarig för barnets lån. Skolor, daghem eller andra samfund och inrättningar kan också beviljas bibliotekskort. För detta krävs ett skriftligt samtycke av en myndig person, som ansvarar för materialet som lånas med kortet.

  Bibliotekskortet är personligt och skall alltid uppvisas vid lån. Du ansvarar för allt material som lånas på kortet. Meddela alltid namn-, telefon- och adressförändringar till biblioteket. Meddela även om du förlorat ditt lånekort.

   

  Utlåningstider

  Lånetiden bestäms enligt material.

  • böcker och cd-böcker  28 dygn
  • tidningar, cd-skivor och DVD-filmer  14 dygn

  Förfallodatum finns angivet på kvittot du får när du lånar. Lånat material kan förlängas om det inte är reserverat. Returer kan föras till vilket bibliotek som helst i kommunen. Material kan också returneras via returluckan då biblioteket är stängt. Återlämningsdag blir då följande öppethållningsdag.

   

  Webbiblioteket

  Via webbiblioteket kan du förlänga dina lån, reservera material och ändra dina personuppgifter. Till detta behöver du utöver bibliotekskort en fyrsiffrig PIN-kod som fås på biblioteket. Den ges ej ut via telefon eller e-post.

  Med PIN-koden kan man även låna e-böcker via Fredrikas webbsida.

   

  Förhandsmeddelande om lån som förfaller

  Du kan be biblioteket sända påminnelse om lån som snart förfaller. Det sänds som e-post två dagar före förfallodagen. Du kan även få förhandsmeddelande om dina minderåriga barns lån till din egen e-post. Meddela oss om du vill ha förhandsmeddelande samt vilken e-postadress du vill använda. Observera att e-postmeddelandet med påminnelse om att förfallodagen närmar sig bara är en extra tjänst som biblioteket erbjuder sina kunder. Fastän tjänsten är aktiverad kvarstår ändå kundens ansvar att följa med förfallodagarna för sina lån. Förfallodagen kan kontrolleras på lånekvittot, genom att logga in på Mina sidor eller ringa till biblioteket.

  En del e-postprogram kan styra de meddelanden som sänds från biblioteket direkt till skräppostmappen. Vi uppmanar våra kunder att kontrollera sin egen skräppostmapp samt vid behov lägga till domännamnet korsholm.fi som betrodd avsändare. Det här görs via inställningarna för skräppostfiltret i det egna e-postprogrammet.

   

 • Biblio

  Ellibs barn- och ungdomsböcker)

  PressReader

  Viddla

  https://fredrika.finna.fi/Content/e_materials?lng=sv

 • Att du fjärrlånar innebär att vi för din räkning lånar en bok, som inte finns på något av biblioteken i Korsholm.

  En bok kan lånas antingen som regionlån eller fjärrlån. Ett regionlån beställs från något av de övriga Fredrikabiblioteken eller från Vasa stadsbibliotek. Ett fjärrlån beställs å sin sida från Finlands övriga allmänna bibliotek, från ett högskole- eller specialbibliotek eller från utlandet. Region- och fjärrlånen sköts av bibliotekets personal och vi meddelar dig när boken anlänt till biblioteket.

   

  Att beställa region- eller fjärrlån

  • Blanketter för region- och fjärrlånebeställningar finns vid lånedisken
  • Du fyller i blanketten, undertecknar den och lämnar in den vid lånedisken
  • Du kan också göra din beställning per e-post fjarrlan@korsholm.fi
    

  Utlåningstider och avgifter

  • Utlåningstiden för region- och fjärrlån följer det långivande bibliotekets praxis och är ofta 4 veckor. För kursböcker kan lånetiden vara 14 dagar eller kortare
  • För regionlånen är avgiften 2 € /bok
  • För fjärrlånen inom Finland är avgiften 4 € /bok
  • För fjärrlån från övriga nordiska länder är avgiften 10 € /bok
  • Om det långivande bibliotekets avgift är högre, debiteras denna högre avgift + 1 € (gäller bl.a. högskolebibliotek)

  Att returnera och låna om region- och fjärrlån

  • Fjärrlånen returneras till lånedisken, förfallodatum finns som bilaga inne i boken
  • Om du behöver längre lånetid är det också möjligt att förnya fjärrlånet, förutsatt att inte andra låntagare är i kö på boken
  • Du kan förnya ditt fjärrlån vid lånedisken, eller tfn 06-3277270/e-post fjarrlan@korsholm.fi
    

  Lån till andra bibliotek

  • Biblioteket tar emot beställningar per e-post (fjarrlan@korsholm.fi)
  • Utlåningstiden är 4 veckor
  • Fjärrlånen är inte avgiftsbelagda, men beställande bibliotek betalar ev. portokostnader för returen
  • Vi lånar inte direkt till privatpersoner, endast via ett annat bibliotek
 • Celia
 •  

  • Förnyat bibliotekskort 2 €

  Förseningsavgifter (oberoende av antalet lån)

  • Förseningsavgift 1  2 €
  • Förseningsavgift 2  5 € (+ avgift för tidigare krav)
  • Förseningsavgift 3  10 € samt ersättningspris för oreturnerat material

  Om det lånade materialet reserverats av annan låntagare, skickas ett förseningsmeddelande genast lånetiden gått ut. Avgiften för detta meddelande är 2 €.

  Låneförbud träder i kraft då förseningsavgifterna överstiger 25 €.

  Förseningsavgift betalas även för försenat material som returnerats i luckan.

  Låntagaren förbinder sig att ersätta förstört, försvunnet eller oreturnerat material. Biblioteket återinlöser inte tidigare ersatt material.