Kuusankoski bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Kuusankoski bibliotek
Kymenlaaksonkatu 1
45700 Kuusankoski
Kouvola
Kuusankoski bibliotek
PB 76
45701 KUUSANKOSKI
xvewnfgb.xhhfnaxbfxv#xbhibyn.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Lainojen uusinta ja varaukset 02 0615 6109
Neuvonta 02 0615 4046
Kirjastonjohtaja Elissa Soikkeli 02 0615 6107

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Annukka Harjula naahxxn.unewhyn#xbhibyn.sv
Yrjö Haveri lewb.unirev#xbhibyn.sv
Tarmo Hietaniemi gnezb.uvrgnavrzv#xbhibyn.sv
Tanja Lammenmaa gnawn.uveiv#xbhibyn.sv
Noora Pietilä abben.cvrgvyn#xbhibyn.sv 02 0615 6111
Sirpa Pirinen fvecn.cvevara#xbhibyn.sv
Elissa Soikkeli ryvffn.fbvxxryv#xbhibyn.sv
Anneli Terävä naaryv.gnenin#xbhibyn.sv