Valkeala bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Valkeala bibliotek
Kustaa III tie 1
45370 Valkeala
Kouvola
Valkeala bibliotek
45370 VALKEALA
xvewnfgb.inyxrnyn#xbhibyn.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Kundtjänst 02 0615 4516
Närbiblioteksansvarig Elissa Soikkeli 02 0615 6107
E-post kirjasto.valkeala@kouvola.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Erja Koskelainen rewn.xbfxrynvara#xbhibyn.sv
Merja Pöysti zrewn.cblfgv#xbhibyn.sv
Elissa Soikkeli ryvffn.fbvxxryv#xbhibyn.sv 02 0615 6107