Stadsbiblioteket i Kristinestad

Klicka på länken för att få mer information om tjänsten

Tjänst 4 tjänster

 • Biblio

  Ellibs

  Viddla

  Bibliotekets e-material: https://fredrika.finna.fi/Content/e_materials

 • Svartvit: 

  A4 0,10€

  A3 0,20€

  Färg: 

  A4 0,50€

   

 • Utlåningstider

  Böcker: 28 dagar
  Ljudböcker: 28 dagar
  E-böcker: 28 dagar
  Tidskrifter: 14 dagar
  CD-skivor: 14 dagar
  DVD-filmer: 14 dagar

  Det egna lånekortet bör alltid vara med vid utlåning av böcker, tidskrifter och övrigt material.
  Första kortet är gratis för alla låntagare. Andra kortet kostar 2 euro.

  Låntagaren kan förnya bibliotekslån om ingen annan reserverat samma material. Förnyelsen görs på biblioteket, per telefon 040 6755019 eller genom att själv logga in i webbiblioteket.  

  Borttappat eller skadat material

  Om lånat material tappas bort eller förstörs är kunden ersättningsskyldig. Materialet kan ersättas genom att kunden i stället skaffar ett motsvarande verk eller betalar den ersättning som biblioteket fastställer. DVD-filmer kan inte ersättas med en ny DVD.

 • Om boken du söker inte finns på stadsbiblioteket i Kristinestad, kan vi beställa den som region- eller fjärrlån från ett annat bibliotek. Du kan också beställa region- och fjärrlån per e-post, bibl@krs.fi. 

  Avgiften för regionlån (Fredrikabiblioteken och Vasa stadsbibliotek) är 2 euro.
  För fjärrlån från övriga bibliotek debiteras 3 euro