Kronoby bokbuss

Det lilla, rullande biblioteket med de många möjligheterna!

Bokbussen kör fyra dagar i veckan och ger service både till utbyarna, skolor och daghem. Samtidigt är bokbussen transport- och förbindelselänk mellan biblioteken i kommunen – på så sätt har alla kommuninvånare snabb tillgång till materialet i alla bibliotek.

På bokbussen använder du samma bibliotekskort som vid huvudbiblioteket och filialerna. Du kan även lämna tillbaka böckerna du lånat till huvudbiblioteket eller till något av filialbiblioteken.

Har du önskemål om nya hållplatser? Ta kontakt!

Nätsidor

Besök oss!

  • Kyrkvägen 6, 68500 Kronoby, Kronoby
  • ovoy.xebabol#xebabol.sv
  • 050 036 1616, alla telefonnummer

Information om byggnaden

Byggt
2011