Kronoby huvudbibliotek

Kronoby bibliotek är huvudbibliotek i Kronoby kommun

Härifrån administreras biblioteksverksamheten i Kronoby. Via huvudbiblioteket går allt nytt material till biblioteken i kommunen, här katalogiseras och klassificeras det samt ställs i ordning för utlåning. Huvudbiblioteket ligger nära skolcentrum, med Centralskolan, Ådalens skola och Kronoby gymnasium alldeles i närheten.

Biblioteksverksamheten i Kronoby har stolta anor; 2008 firade biblioteket sin 150-åriga existens.

Bokbussen utgår från huvudbiblioteket. Våra andra enheter är Nedervetil bibliotek och Terjärv bibliotek. Biblioteken i Nedervetil och Terjärv fungerar också som meröppna, alltså kan man med bibliotekskort och PIN-kod själv logga in och låna varje dag kl 7-21 också då bibliotekets personal inte är på plats. Ta kontakt med biblioteket om du vill ha tillgång till meröppet!

Nätsidor

Besök oss!

Information om byggnaden

Grundat år
1858