Nedervetil bibliotek

Solskensfolkets vardagsrum

Nedervetil bibliotek vill erbjuda alla sina besökare och användare en trivsam miljö för kunskap, förströelse och samvaro. Biblioteket fungerar också som resurscentrum för skolan och dagvården på orten.

Nedervetil bibliotek fungerar också som meröppet, alltså kan man med bibliotekskort och PIN-kod själv logga in och låna varje dag kl 7-21 också då bibliotekets personal inte är på plats. Ta kontakt med biblioteket om du vill ha tillgång till meröppet!

Välkommen!

Nätsidor

Besök oss!

  • Murickvägen 130, 68410 Nedervetil, Kronoby
  • ovoy.arqreirgvy#xebabol.sv
  • 040 714 2178, alla telefonnummer

Information om byggnaden

Grundat år
1882