Information om byggnaden

Byggt
2013
Arkitekt
Ingenjörsbyrå BJ Häggblom