Information om byggnaden

Byggt
1988
Arkitekt
Arkkitehtitoimisto Nurmela-Raimoranta-Tasa