Kuhmo huvudbibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Kuhmo huvudbibliotek
Pajakkakatu 2
88900 Kuhmo
Kuhmo
Kuhmo huvudbibliotek
PB 16
88901 KUHMO
xnhchatvaxvewnfgb#xhuzb.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Telefon 044 725 5390
E-post kaupunginkirjasto@kuhmo.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Hanne Heikkinen unaar.urvxxvara#xhuzb.sv 040 156 3640
Ritva Piirainen evgin.cvvenvara#xhuzb.sv 044-7255385
Marju Pulkkinen znewh.chyxxvara#xhuzb.sv 044 725 5386
Antti Vanninen naggv.inaavara#xhuzb.sv